استفاده و کاربرد ابزارهای کار در ارتفاع (دسترسی با طناب)

تکنیک های اولیه و مانورها ( دسترسی با طناب )ROPE ACCESS

طول طناب برای تجهیزات شخصی

( توجه داشته باشید طناب ها هنگامی که گره می خورند کشیده می شوند )

طول دم گاوی های کوتاه همراه کارابین باید فقط تا ارتفاع شانه باشند. مثلا برای یک عبور عرضی Traverse دم گاوی بلند به همراه کارابین نیز هنگامی که از آن آویزان هستند می بایست در دسترس باشد. طناب ابزار حمایت می بایست به اندازه ای باشدکه هنگامی که از آن آویزان هستید ابزار در دسترس باشند. اتصال ابزار صعود و دسته دار می بایست به اندازه ای باشد که در حالتی که از ابزار آویزان هستید، بتوانید آن را بگیرید. طریقه صحیح حلقه پا زمانی است که با ایستادن روی حلقه پا ابزار صعود دسته دار کمی بالاتر از ابزار صعود جناغی شما واقع شده باشند. پیشنهاد می شود که حداقل 3/75mm آن طرف گره روی دم گاوی پس از بسته شدن گیر بماند. برای صعود و حرکت با ابزارهای کمکی ترجیحا از 3 دم گاوی (یک کوتاه و 2 بلند) استفاده کنید .

استفاده و کاربرد ابزار شانت SHUNT (دسترسی با طناب)

شانت ابزاری است که در روال و رویه های دسترسی با طناب به ثبت رسیده است و در حال حاضر مناسب ترین و کاربردی ترین ابزار حمایتی می باشد. ضروریست که کاربران از خطرات احتمالی استفاده غلط از این ابزار آگاه باشند. چکیده اطلاعات زیر خطرات آشکاری است که در صنعت دسترسی با طناب از شانت بعنوان ابزار حمایتی استفاده شده است. شانت یک ابزار ایمنی فرود می باشد که به هارنس از طریق یک دم گاوی دینامیکی به یک طناب مجزا (طناب ایمنی یا حمایتی) متصل می شود شانت شوک بارهای دینامیکی را جذب (با سرخوردن روی طناب به تدریج انرژی را جذب می کند) و بعلاوه سرعت سقوط را آهسته می کند. هیچ چیز نباید مانع از حرکت آزادانه ابزار به سمت پایین شود. هرگز بند شانت را هنگام سقوط از شدت ترس چنگ نزنید و از گرفتن بدنه ابزار در هنگام فرود یا کار کردن خودداری کنید. توجه داشته باشید که بادامک ابزار در اثر فشار بدن یا هر چیز دیگری آسیب ندیده باشد. Petzl پیشنهاد می کند که گره ها را روی طناب ایمنی به جای زیر شانت کاملا در انتهای آن ببندید گره ها مانع از سر خوردن ابزار می شوند ولی یک گره کاملا در انتهای ابزار می تواند جان شما را نجات دهد. در صنعت دسترسی به طناب شانت باید روی یک طناب مجزا و مستقل استفاده شود، مگر آنکه طناب دولا باشد به اطلاعات تولید کننده شانت مراجعه کنید .

شانت معمولا با یک بند کشیده می شود در صورت مواجه شدن با مشکل این بند باید آزاد شود (مثلا شیئی سقوط کرده و به کاربر برخورد کرده باشد یا طناب کاری قطع شده باشد) اگر بند شانت بدون گره در انتهای آن باشد و بین دو بند انگشت گرفته شود رها کردن شانت بسیار راحت تر می باشد. این امر کاملا به این مفهوم است که شما بی اختیار ابزار را رها کرده حین اینکه از ایمن ترین راه ممکن از آن استفاده می کنید. بند شانت همیشه باید کوتاه باشد (تقریبا 8 cm یا کوتاهتر) و ترجیحا بدون گره انتهایی پیشنهاد می شود که موقعیت های سقوط را جهت افزایش توسعه قابلیت آزاد کردن بند شانت تمرین کنید. شانت همیشه باید بالای کاربر با حداقل احتمال فاکتور سقوط قرار بگیرد. در حالت صعود باید از این موضوع مطمئن حاصل کنید. شانت می بایست همیشه جایی بالاتر از بالاتنه شما قرار بگیرد

بعضی افراد هنگام صعود شانت را به دنبال خود می کشند تا تصادفا جا نماند از یک کارابین اضافی برای اتصال کارابین شانت به ابزار صعود دسته دار می توانید استفاده کنید باید توجه شود که این امر موجب اختلال در عملکرد شانت نشود .

رها کردن شانت از زیر بار

ابتدا بررسی کنید که این تنها اتصال ایمنی شما نباشد! آسان ترین روش برای رها کردن شانت بلند شدن و بی وزن کردن آن است

بدنه شانت را به سمت پایین بکشید. کج کردن بادامک شانت می تواند موثر باشد خصوصا زمانیکه طناب زیر شانت دارای وزن باشد (روی طناب را به پایین بکشید) اگر بار سنگینی بر روی آن نهاده شده باشد، کارابینی را از ابزار صعود دسته دار (یا از پله رکاب Etrier استفاده کنید) به حلقه بند شانت در پشت بادامک آن متصل کنید روی حلقه پا بایستید. ترجیحا ابزار صعود دستی را به ریسمان یدکشی باریکی روی شانت متصل کرده و بر روی حلقه پا بایستید. توجه داشته باشید که شانت معمولا روی طناب در جهت صحیح رو به بالا باردار است.

استفاده از دم گاوی ها

استفاده از دو اتصال مجزا یک اصل و قانون می باشد. این امر به آسانی با استفاده از دو دم گاوی حاصل می شود و ضمن اینکه دم گاوی دیگری نیز وجود دارد، یکی متصل به ابزار صعود دستی و یکی متصل به ابزار پشتیبان.

استفاده از دم گاویها در هنگام فرود

در بالا، هنگامی که توسط دم گاوی ها به کارگاه متصل هستید، کاربر ابزار فرود را به طناب کاری متصل کرده و بررسیهای زیر را قبل از باز کردن قفل آن انجام می دهد: "کنترل قبل از فرود"

توجه کنید که طناب ابزار فرود درست قرار گرفته باشد .

توجه کنید که پیچ کارابین ابزار فرود کاملا بسته شده باشد و ترجیحا ضامن آن به سمت شما باشد تا به آسانی بتوانید آن را بررسی کنید و سیستم پیچش آن به سمت پایین باشد. (مثلا به ندرت پیش می آید که بر اثر جاذبه زمین باز شود) این مورد در عملیات های امداد و نجات مفید و کارآمد می باشد.

توجه کنید که دستگیره ایمنی ابزار فرود کاملا بسته باشد.

اطمینان حاصل کنید که ابزارهای پشتیبان بر روی طناب ایمنی شما و در فعالیت صحیح با ضامن کارابین بسته شده قرار گرفته باشند قبل از آنکه از روی لبه پایین آمده یا شروع به فرود کنید.

برای اطمینان از آنکه طناب کاری، طناب ایمنی و دم گاوی ابزار حمایت در هم گیر نکرده باشند، آویزان شدن روی دم گاوی متصل به لبه می تواند راحت باشد (ولی همیشه موثر و مناسب نیست)

در هنگامی که ابزار فرود و ابزار پشتیبان متصل هستند، وزن روی دم گاوی کوتاه می باشد، بنابراین احتمال هر گونه سقوطی را کاهش می دهد، دم گاوی بلند نیز متصل است ولی باری بر روی آنها نیست. هنگامی که آماده فرود هستید، دم گاوی کوتاه جدا شده و وزن بر روی ابزار فرود می آید. نگاه داشتن دم گاوی بلند تا آخرین لحظه موجب می شود که یک بررسی ایمنی را جهت اطمینان از بارکشی صحیح ابزار فرود و ابزار حمایت داشته باشید.

اخطار! تسمه های چانه، مو، دستکش ها، لباس و غیره به راحتی در ابزار فرود گیر می کنند. خلاص شدن از این حالت معمولا از طریق ایستادن بر روی ابزار صعود دسته دار و بی وزن کردن ابزار فرود می باشد.

تعویض ابزارها

فرود به صعود

توقف کرده و ابزار فرود را قفل کنید. تا جاییکه دم گاوی ابزار حمایتی کشیده می شود آن را در بالا قرار دهید. ابزار صعود دسته دار را روی طناب تقریبا 30cm بالاتر از ابزار فرود قرار دهید. ضامن روی ابزار صعود جناغی را برای مانور و حرکت بعدی باز کنید. روی حلقه پا بایستید و ابزار صعود جناغی را بالای ابزار فرود وصل کنید. کمی صعود کنید تا فضایی بین ابزار فرود و ابزار صعود جهت آزادسازی ابزار فرود ایجاد شود.

هر دو ابزار را، قبل از برداشتن ابزار فرود چک کنید و ابزار پشتیبان را بالاتر برده و به صعود ادامه دهید.

صعود به فرود

ابزار پشتیبان می بایست درست بالاتر از ابزار صعود جناغی باشد. ابزار فرود را سریعا زیر ابزار صعود جناغی متصل کرده و آن را قفل کنید. کنترل کنید که ابزار فرود در جهت صحیح بر روی طناب وصل شده باشد. ابزار صعود دسته دار تقریبا تا 10CM بالای ابزار صعود جناغی حرکت دهید. روی حلقه پا بایستید، ابزار صعود جناغی را آزاد کرده و به آرامی روی ابزار فرود بنشینید. مطمئن شوید که کارابینها و ابزار فرود به درستی نصب شده اند.

این فرایند اطمینان می دهد که طنابهای ایمنی ابزار صعود دسته دار یا ابزار پشتیبان عمدا باردار نشده اند. اگر هر گونه تردیدی در خصوص اتصال ابزار فرود و کارکرد آن دارید می توانید آن را در این مرحله کنترل کنید.

ابزار فرود دسته دار را جدا کرده و آن را به هارنس متصل کنید. ابزار حمایت (شانت) را در موقعیت صحیح خود قرار دهید و قفل ابزار فرود را باز کرده و فرود بیایید.

پیچش میانی (کارگاه میانی) برای اجتناب از ساییدگی، خراشیدگی یا تغییر جهت طناب.

فرود

تا رسیدن به کارگاه میانی فرود آمده و در صورت لزوم ابزار فرود را قفل کنید.

دم گاوی کوتاه را به کارابین کارگاه Maillon تا حلقه طناب گیره متصل کنید.

تا زمانی که وزن بر روی دم گاوی کوتاه بیافتد به فرود خود ادامه دهید، طناب اضافی فرود را برای جداسازی بهتر بکشید.

و مقداری از طناب را برای جداسازی راحت تر ابزار فرود آزاد سازید. در صورت لزوم (اختیاری) دم گاوی بلند را به گیره یا حلقه آزاد بالای گیره متصل کنید. ابزار فرود را آزاد کنید و سریعا به طناب کاری پایین گره کارگاه میانی متصل کنید.

طناب بالای ابزار فرود را کاملا بکشید تا به کارگاه نزدیک شود و آن را قفل کنید. در حالیکه اتصال دم گاوی را به کارگاه میانی حفظ کرده اید، ابزار حمایتیتان را به طناب پایینی منتقل کنید. هر گونه تاب خوردی یا پیچش در طنابها را کنترل کنید. بسیار ضروری و مهم است که شما دو نقطه اتصالی مجزای خود را هنگام باز کردن ابزار داشته باشید.

برای جداسازی دم گاوی کوتاه روی لبه مناسب بلند شوید یا اینکه یک پا یا زانوی خود را در حلقه (لوپ) طناب بگذارید.

اگر این حالت نامناسب است ابزار صعود دسته دار به یکی از طنابهای زیر کارگاه متصل کرده و روی تسمه پا رکاب آن بلند شوید. دم گاوی و حلقه پا را باز کنید.

ابزار فرود و ابزار حمایتی را قبل از باز کردن دم گاوی بلند کنترل کنید و به فرود ادامه دهید.

صعود

درست در زیر گره بایستید توجه کنید که باز کردن یک ابزار صعود که کاملا در گره گیر کرده است بسیار دشوار است. دم گاوی بلند را به کارابین مایلون کارگاه یا حلقه طناب ایمنی طناب متصل کنید. اگر دم گاوی را بتوانید به هر دو اتصال متصل کنید آن وقت به عنوان دو نقطه ایمنی بسیا مناسب است.

ابزار حمایتی را به طناب بالایی تا جائیکه دم گاوی ابزار حمایتی کشیده شود منتقل کنید. دقت کنید که دم گاوی با طناب کاری یا طنابهای دیگر پیچ نخورند.

روی حلقه پا بایستید و ابزار صعود جناغی را به طناب بالایی اتصال دهید. تا جاییکه می توانید طناب را از میان آن بکشید.

ابزار صعود دسته دار را به بالای طناب منتقل کرده و کمی صعود کنید. دقت کنید که حلقه پا و طناب کاری یا طناب حمایتی پیچ نخورند. ابزار صعود و حمایتی را کنترل کنید و بعد دم گاوی را آزاد کنید.

معمولا بهتر است که ابزار صعود جناغی را قبل از انتقال ابزار صعود دسته دار به طناب بالایی منتقل کنید. انتقال ابزار صعود دسته دار به طناب بالایی در ابتدا نشان دهنده این موضوع است که بی وزن کردن ابزار صعود جناغی به دلیل کشیدگی طناب دشوار است.

ایجاد انحراف، جهت جلوگیری از ساییدگی یا جای گیری نامناسب طناب

فرود

تا کارابین انحراف فرود بیایید، در صورت امکان کمی هم پایینتر بیایید. هرگز تا زیر انحراف فرود نیایید. ابزار فرود را قفل کنید.

انحراف را به جلو بکشید تا آن را بی وزن کرده و کارابین آن را از دو طناب در زیر ابزار فرود باز کرده و به طنابهای بالای آن منتقل کنید.

در صورت نامناسب بودن انحراف یا در صورتیکه با رها کردن آن دیگر قادر به دسترسی به آن نباشید، ابزار فرود را قفل کرده انحراف را بکشید. یک دم گاوی به کارگاه انحراف متصل کنید. این امر مانع خارج از کنترل شدن انحراف یا تاب خوردن می شود. هیچ گونه ابزار فرود، صعود یا پشتیبانی به انحراف اضافه یا کم نکنید. همه آنچه که لازم است انجام گیرد جداسازی و جایگزینی کارابین است. خود کارگاه یا تسمه Deviation چندان محکم و قوی نیست. بنابراین بسیار مهم است که روی تسمه انحراف آویزان نشوید. در صورتیکه خیلی پایین تر از انحراف فرود آمدید تا از انحراف عبور کنید دوباره کمی به بالا صعود کرده تا فاصله کوتاه شود. توجه داشته باشید از طنابی که به کارگاه اصلی در بالا متصل است بالا روید نه طنابی که از میان انحراف عبور کرده است.

صعود

تا کارابین انحراف صعود کرده و به آرامی آن را به سمت بالا ببرید. انحراف را به منظور بی وزن کردن آن بکشید و کارابین را به سمت انحراف هل داده یا از هر دو طناب آزاد سازید. در صورت ضرورت قبل از آزاد کردن طنابها از یک دم گاوی به کارگاه انحراف متصل کرده تا مانع خارج شدن انحراف یا تاب خوردگی شما شود. هر دو طناب را از پایین بکشید و آنها را در کارابین انحراف قرار دهید.

هرگز ابزارهای صعود یا پشتیبان را از طناب جدا نسازید. تمام چیزی که نیاز است انجام دهید جدا کردن و جایگذاری آن می باشد. هنگامی که دم گاوی را آزاد می سازید طنابهای زیرین کارابین انحراف را نگه دارید تا به آرامی رها شوند و از تحت کنترل بودن عملیات اطمینان پیدا کنید.

فرود با استفاده از ابزار صعود: (Down Prossiking)

این مانور در تعویض ابزارها، عبور از گره ها و کارگاه میانی مفید و کاربردی می باشد. به ندرت ملزم به فورد با ابزار صعود در مسافت بیش از یک متر می شویم. مگر در امداد نجاتها آنچه که باید انجام شود بارگیری و بی بارسازی عادی ابزار با ترتیب معکوس می باشد. دقت کنید که فقط باید بادامک را حرکت دهید نه زبانه ایمنی آن را در غیر این صورت ابزار صعود از طناب جدا می شود. ابزارهای صعود را به آرامی به منظور آزاد کردن دندانه ها قبل از حرکت آنها کمی تکان دهید. ابزار صعود دسته دار را حدود10cm بالاتر از ابزار صعود جناغی آورده و به آرامی روی آن بلند شودید. برای حفظ تعادل بیشتر ابزار صعود دسته دار را با دست چپ نگه دارید. هم زمان با نگه داشتن ابزار صعود دسته دار با دست چپ و به آرامی بلند شدن روی آن با انگشت دست راست را روی بادامک ابزار صعود جناغی قرار داده و آن را به پایین فشار دهید.

هدف فشار دادن بادامک به پایین و آزاد کردن طناب داخل پوشش فلزی اطراف آن می باشد. اگر این کار درست انجام شود ابزار صعود روی طناب به پایین سر می خورد بطوریکه شما به آرامی می توانید بنشینید. اگر درست انجام نشود صدای قرچ قرچ دندانه های بادامک روی پوسته طناب و یا عدم توانایی در حرکت را خواهید داشت.

انجام این تکنیک مستلزم رعایت ترتیب درست و صحیح ایستادن فشار دادن بادامک به پایین نگه داشتن در مکان درست، نشستن و رها کردن دندانه ها می باشد. ابزار صعود دسته دار را مثل قبل قرار داده و در صورت نیاز ترتیب را برای قدمهای کوتاه بکار ببرید.

صعود با ابزار فرود

برای بالا رفتن یا طی کردن مسافتهای کوتاه، این امکان وجود دارد که از ابزار فرود به عنوان ابزار صعود استفاده کنیم.

ابزار صعود دسته دار در بالای ابزار فرود قرار می گیرد ابزار فرود را از حالت قفل آزاد کرده و همزمان که روی حلقه پا می ایستید طناب را از سمت آزاد آن به صورت قائم به بالا می کشید بعد طناب خود از میان ابزار فرود سر خواهد خورد (حرکت می کند) با نشستن ابزار فرود قفل خواهد شد. ابزار صعود دسته دار به سمت بالا هل دهید و همین عملیات را تکرار کنید. بخاطر داشته باشید که ابزار فرود را هنگامی که کار صعودتان تمام شد قفل کنید.

انتقال طناب به طناب عریض

اصل اساسی نگه داشتن اتصالات ایمنی در هر دو طناب کاری و ایمنی در هنگام جدا کردن و جایگزینی ابزارها می باشد.

(مثلا چهار اتصال دو اتصال بر روی هر کدام از طنابها)

فرود

توقف کرده و ابزار فرود را قفل کنید. طناب کاری جدید را در ابزار صعود جناغی قرار دهید. ابزار صعود دسته دار را روی طناب کاری جدید درست بالای ابزار صعود قرار دهید.

یک گره (گره سر دست یا پروانه ای) روی طناب ایمنی جدید در همان ارتفاعی که ابزار صعود شما قرار دارد ایجاد کنید.

دم گاوی کوتاه را به حلقه آن متصل کنید (یا ابزار حمایتی دوم را به طناب ایمنی جدید متصل کنید) فرود بیایید (چرا که آسانتر است) یا بالا بروید تا جاییکه ابزار جناغی باردار شود و ابزار فرود بی بار شود. در صورت بالا رفتن بسیار مهم است که توجه داشته باشید که حتی مقدار کمی طناب هم در طناب حمایتی جمع نشود. به زاویه طنابهای باردار و تقسیم نیروها توجه داشته باشید.

ابزار فرود را جدا ساخته و سریعا به طناب جدید زیرا ابزار صعود جناغی متصل و آن را قفل کنید.

ابزار پشتیبان را از طناب ایمنی اولی باز کرده و به طناب ایمنی جدید متصل کنید و بعد از آن فقط اگر به صورت عمودی روی ابزار صعود آویزان می بودید می توانید دم گاوی را آزاد کرده و گره ای که برای اتصال دم گاوی بسته بودید باز کنید.

صعود

روش بسیار ساده تر آن است که مثل بالا به حالت فرود تعویض ابزار کرده و موارد فوق در حالت قبل را انجام دهید.

توصیه عمومی: در هر زمان که دم گاوی ها و طناب ها دچار پیچ خوردگی شدند یا مجبور به جابجایی ابزارها هستید و هیچ نقطه کارگاهی برای دم گاوی نیست، سریعا یک حلقه در زیر طناب به عنوان یک نقطه اتصال ایجاد کنید. بجای این می توانید ابزار فرود را باردار کرده و آن را قفل کنید. بنابراین اتصالات مجزا در هر کدام از طناب ها خواهید داشت.

حلقه/ گره

در مسیرهای عرضی بسیار شیب دار یا طناب حلقه شده بزرگ، کاربر از طناب کاری با استفاده از ابزار حمایت روی طناب ایمنی پایین می آید. قبل از رسیدن به انتهای حلقه هر دو ابزار صعود به سمت دیگر قسمت بالای طناب کاری متصل هستند و یک دم گاوی به گره در سمت دیگر قسمت بالای طناب پشتیبان متصل می شود. به جای یک گره، ابزار پشتیبان دوم می تواند استفاده شود.

از این تکنیک می توان به عنوان انتقال طناب به طناب نیز استفاده کرد.

عبور از گره

فرود

در صورتیکه ارتفاع فرود بسیار زیاد باشد، بکار بردن دو طناب با یکدیگر می تواند ضرورت داشته باشد. هر زمان که امکان داشت طناب ها را توسط یک کارگاه میانی بهم متصل می کنند.

یک گره حلقه ای سریعا زیر گره اتصال دو طناب به منظور ایجاد نقطه اتصال (که تنها فقط در حالت صعود استفاده می شود) بسته می شود. روی گره فرود بیایید .ابزار فرود از گره عبور نخواهد کرد، بنابراین نیازی به قفل کردن نمی باشد.

هر دو ابزار صعود را روی طناب بالای ابزار فرود قرار دهید .

به اندازه ای روی طناب صعود کنید که بتوانید ابزار فرود را جدا سازید.

ابزار فرود را به سرعت به زیر گره انتقال دهید، تا آنجا که ممکن است طناب اضافی را از میان آن بکشید و ابزار را قفل کنید . کنترل کنید که طناب در ابزار فرود به درستی قرار گرفته باشد.

به اندازه ای که ابزار صعود جناغی درست در بالای گره نرسیده و ابزار دسته دار 10CM بالای آن باشد به سمت پایین فرود بیایید. روی حلقه پا بایستید، ابزار صعودی جناغی را جدا ساخته و با دقت به سمت ابزار فرود به پایین بنشینید، اطمینان حاصل کنید که باز کاملا صحیح روی ابزار فورد و کارابین قرار گرفته است. ابزار صعود دسته دار را جدا ساخته و به هارنس متصل کنید.

اگر گره ای در روی طناب ایمنی باشد یک دم گاوی به حلقه ایمنی زیر گره متصل کنید. ابزار پشتیبان را از بالای گره به پایین گره منتقل کرده و دم گاوی را رها سازید قفل ابزار فرود را باز کرده و به فرود ادامه دهید.

صعود

بسیار آسانتر از فرود می باشد.

درست در زیر گره توقف کرده و یک دم گاوی به حلقه ایمنی در روی طناب کاری وصل کنید.

ابزار صعود دسته دار را به 20cm بالاتر از گره منتقل کنید. تا جاییکه ابزار صعود جناغی درست در زیر گره قرار بگیرد.

دوباره روی حلقه پا در جاییکه دست خود را دور طناب گرفته اید برای حفظ تعادل بیشتر بایستید. و ابزار صعود جناغی را از زیر گره به بالای گره منتقل کنید.

تمام ابزارها را کنترل کنید و بعد دم گاوی را جدا ساخته و به صعود ادامه دهید.

در صورت وجود گره روی طناب ایمنی، یک دم گاوی به حلقه ایمنی دز یر گره متصل کنید. ابزار پشتیبان را از زیر گره به بالای آن منتقل کرده و آنگاه دم گاوی را جدا کنید.

محافظ های طناب

فرود

عبور از محافظ های طناب پیچیده شده با باز کردن قفل قسمت بالای محافظ و باز کردن آن انجام می شود. درست تا زیر محافظ طناب فرود آمده ابزار را قفل کنید و با دقت محافظ را مجددا نصب کرده و هر گونه پوششی را روی طناب کنترل کنید. ممکن است محافظ طناب به سازه یا به یک طناب با گره پروسیک متصل باشد. در این حالت نیاز است که محافظ طناب را از طناب جدا کرده و در بالای ابزار فرود در موقعیت صحیح قرار دهیم.

صعود

این حالت بسیار آسان می باشد ولی بعد از عبور، کنترل کنید که محافظ طناب در موقعیت صحیح و درست خود قرار داشته باشد، هیچ ابزاری را از طناب جدا نسازید.

صعود/ فرود زاویه دار (تراموای هوایی/ مسیرهای کابلی/ طناب راهنما):

توجه و آگاهی تنها نیاز مهم در این عملیات می باشد.

طنابهای قطری کشیده شده افزون بر طنابهای کاری و ایمنی بکار گرفته می شوند.

دو طناب برای حرکتهای قطری بکار می رود. صعود و فرود معمولی روی طنابهای کاری و ایمنی هم با دم گاوی ها و هم با اتصال قرقره به طناب کشیده شده، امکان پذیر است.

طنابهای کشیده شده با سیستم کارگاهی قابل آزاد شدن، بهترین کارگاه ها می باشند.

تکنیک های عبور هم تراز

استفاده از دم گاوی ها در عبورهای عرضی:

هنگامی که در امتداد یک عبور عرضی هستید، دم گاوی ها یا به نقاط کارگاه یا به طنابهای ثابت متصل هستند. در صورت امکان دو نقطه اتصال و دو طناب که باید به کارگاه متصل باشند، لازم می باشد. هر کارابین را به هر طناب برای امنیت بیشتر متصل کنید. سه دم گاوی نیاز است که در هر حال دو نقطه اتصال را هم زمان داشته باشیم. در صورتی که از یک طناب مستقل در عبور عرضی استفاده کردید، در مواردی که امکان سقوط وجود نداشته باشد، آن وقت یک نقطه اتصال نیز قابل قبول است. به دو دم گاوی در تمام حالات برای یک اتصال نیاز خواهیم داشت.

به محض رسیدن به نقطه کارگاه، دم گاوی ها یکی در میان به نوبت به منظور حفظ تعداد صحیح اتصالات در همه زمان ها عبور داده می شوند تا یک نقطه اتصال را در هر حالت حفظ کنند.

عبور عرضی با استفاده از تسمه ها  

در همه حالات دو اتصال مجزا را داشته باشید.

تسمه ها یا کابل های فولادی (استیل) در طرف سازه ها به منظور ایجاد موقعیت صعود افقی در حالی که از این تسمه ها آویزان هستیم، می باشند.

این روش یک تکنیک سریع و کارآمد دسترسی می باشد در صورتی که خود سازه مانعی نداشته باشد.

روش 1- بدون هیچ ابزار اضافی :

یک کارابین از حلقه D مانند اتصال مرکزی هارنس و یک دم گاوی نیز به دور هر دو طناب عبور عرضی متصل کنید. این دو اتصال تمام آنچه که در عبور هم تراز به آن نیاز دارید، می باشد. حرکت کردن در امتداد مسیر عرضی با کشیدن طناب با دست امکان پذیر می باشد.

اغلب رفتن به سمت بالا به علت سراشیبی مشکل می باشد هر حرکتی به سمت بالا موجب سرخوردن به پایین می شود.

برای مقابله با این امر ابزار صعود دسته دار روی طناب قرار داده و حلقه پا را از میان کارابین جهت اتصال حلقه D به طنابها متصل می نماییم. ایستادن روی حلقه پا موجب حرکت در جهت بالا با استفاده از ابزار صعود دسته دار را فراهم می سازد.

روش 2- قرقره های اضافی نیاز است :

این تکنیک با استفاده از یک قرقره پشت سر هم (دو قرقره در یک راستا) روی یکی از طناب ها که توسط یک کارابین از حلقه هارنس به قرقره و یک کارابین اضافی از حلقه میانی به یک قرقره مینی تراکشن که روی طناب دوم قرار می گیرد، عمل می کند.

حرکت فقط در یک جهت امکان پذیر می باشد.

یک دم گاوی به طناب بالایی متصل می شود‌(مجاور مینی تراکشن) که به عنوان ایمنی و پشتیبان عمل می کند.

برای جداسازی سیستم، اطمینان حاصل کنید که نقاط اتصال اضافی قبل از جدا کردن کارابین از هارنس و از قرقره ایجاد شده اند که کاربر بتواند از سیستم دور شود.

با تشکر و تقدیم احترام

شرکت هفت خوشه (سهامی خاص)

 

راپل نظامی ،راپل چیست ،وسایل راپل ،تجهیزات راپل ،ابزارشناسی کار در ارتفاع ،شرکت کار در ارتفاع ،مشخصات کمربند ایمنی کار در ارتفاع ، هارنس چیست ،

تلفن تماس : 09128930060

تلفن تماس : 09126801556