الزامات دوره آموزشی دسترسی با طناب (ایراتا)

تجهیزات و طنابها ( دسترسی با طناب ) ROPE ACCESS

سوار کردن تجهیزات شخصی :

داوطلبان می بایست قادر به پوشیدن و نصب ابزارها و تجهیزات شخصی دسترسی با طناب و جلوگیری از سقوط خودشان باشند. این امر شامل بستن، پوشیدن، مرتب کردن و ایجاد گره های مناسب می باشد. برای مثال گره هایی که در دم گاوی ها و نقطه اصلی آنها استفاده می شوند. داوطلبان می بایست قادر باشند به درستی یک هارنس مناسب را انتخاب، تنظیم و سر هم کنند، دم گاوی ها را گره بزنند، کلیه ابزار و تجهیزات را به نقاط اتصال مناسب نصب کنند و استفاده صحیح هارنس ها را در مقوله های متنوع و منحصرا استفاده درست همه نقاط اتصال هارنس کامل درک کرده و از آن اطلاع داشته باشند

چک کردن تجهیزات و ابزارها :

به صورت عمومی قبل از هر بار استفاده از هر کدام از تجهیزات، داوطلبان می بایست آنها به صورت چشمی و لمسی مورد بازرسی قرار دهند. نحوه بازرسی هر یک از ابزارها به صورت کامل در بخش معرفی تجهیزات، اختصاصا برای هر یک از تجهیزات بیان شده است

در صورت یافتن هر گونه ایراد و مشکل در تجهیزات بلافاصله استفاده از آن را متوقف کنید و ابزار معیوب را به ناظر سطح 3 یا مربی کلاس تحویل داده تا جهت بررسی کامل تر و دقیق تر اقدامات لازم انجام شود

همچنین جهت تمرین و افزایش تمرکز، داوطلبان در طول کلاس و هنگام شروع به کار علاوه بر چک کردن به صورت شخصی، دو به دو یکدیگر را چک می نمایند

گره ها، زنجیر کردن و کیسه کردن طناب ها

داوطلبان باید نحوه زنجیر کردن و کیسه کردن طناب ها را نشان دهند .

داوطلبان باید گره زدن، مرتب کردن، بستن و نصب گره ها را انجام داده و از کشیدگی ها، موارد استفاده و محدودیتهای آنها آگاهی داشته باشند :

گره سردست ضامن یک لا

گره 8

گره 8 دولا (گره خرگوشی)

گره پروانه

گره استاپر ضامن دوبل

کاربران باید قادر باشند که گره ها را با نام آنها تشخیص دهند، کاربرد اصلی آنها و هر گونه محدودیت استفاده از آنها را بدانند و بتوانند چندین بار یک گره را بزنند .

ایجاد کارگاه مقدماتی

داوطلبان می بایست طرز کار یک کارگاه ساده را با طناب نشان دهند، که این شامل اصول پایه طناب ها و اتصالات در حرفه دسترسی با طناب می باشد. بعنوان مثال هر رشته طناب باید کارگاه مجزا داشته باشد. هر دو سیستم طناب باید بمنظور حفظ ایمنی بیشتر به یکدیگر متصل باشند. گره ها باید بسته و مرتب باشند. تاکید بر کاربرد اسلینگ ها و ابزارهای کارگاه زنی مختلف، متناسب با سازه های مختلف می باشد .

کارگاه Y کوچک:

داوطلبان می بایست طرز کار کارگاه Y را نشان دهند. به این شکل که دو نقطه کارگاهی جدا و نزدیک به هم با گره های مناسب متصل باشد همچنین رعایت زاویه مناسب کارگاه الزامیست. کارگاه ها باید به یک میزان بارگیری شوند و موقعیت مناسبی قرار بگیرد .

محافظ طناب و اسلینگ:

داوطلبان باید از نیاز و اهمیت محافظت از تجهیزات پارچه ای و منسوجاتی که در کارگاه زدن و طناب کشی استفاده می شوند مطلع و آگاه باشند .

مانورها:

بطور کلی: مانورها روی کارگاه های از قبل نصب شده انجام می گیرد.

فرود

کاربران ابزار فرود و ابزار حمایت خود را بر روی طناب کارگاه از قبل نصب شده متصل کرده و طناب حمایت فرود را در دست گرفته، جای گیری مناسب موقعیت فرود را نشان داده همچنین از عملکرد صحیح ابزار اطمینان حاصل می کند. این نحوه کنترل قبل از فرود باید انجام گیرد.

توجه دقیق به موارد زیر ضروری می باشد:

الف) کنترل ایمنی اولین فرود

ب) کنترل ابزار فرود و نحوه صحیح بکارگیری از ابزار حمایت

پ) مطالعه شرایط جوی و تاثیر آن روی طناب ها و شرایط فرود

ج) آگاهی از اتصال صحیح کارگاه ها قبل از نصب ابزارهای فرود و پشتیبان به طناب

د) توجه به قرار گرفتن صحیح طناب روی ابزار فرود و عملکرد آن

ه) توجه داشته باشید که طناب های فرود و حمایت در هم پیچیده و گره نخورند

ی) توجه به نحوه جابجایی کاربر به عنوان مثال، از سکو به روی طناب.

صعود

کاربران باید بتوانند ابزارهای صعود را به روی طناب ها متصل نموده صعود کنند، در انتها در مکان ایمن مستقر شوند و از طناب جدا شوند.

بسیار ضروری است تا زمانیکه از اتصال صحیح ابزار صعود اطمینان حاصل نشده بار به روی آنها وارد نشود.

تعویض ابزار

کاربران باید بتوانند توانایی خود را نسبت به تعویض ابزارهای صعود به فرد و بالعکس نشان دهند.

فرود با ابزار صعود

کاربران باید به وسیله ابزارهای صعود کار فرود را انجام داده به صورتیکه در هنگام پایین آمدن ابزارهای صعود از طناب جدا نشوند.

این مانور جهت فراگیری کاربر در مسافتهای کوتاه آموزش داده می شود و بطور دائم تکرار نمی گردد.

عبور از گره

کاربران باید بتوانند از گره های روی طناب چه به عنوان اتصال دو طناب و یا گره های طناب آسیب دیده به هر دو صورت رفت و برگشت عبور نمایند.

بنابراین کاربران باید توانایی ایجاد گره های متفاوت را به روی طناب داشته باشند (به عنوان مثال گره آلپاین پروانه و گره اتصال دو طناب) تنها گره ای که جهت ایمنی به روی طناب آسیب دیده و یا عبور از گره مسیر می تواند مورد استفاده قرار گیرد گره آلپاین پروانه می باشد. در هنگام عبور از طناب آسیب دیده بهتر است قبل از اینکه کاربر روی طناب قرار بگیرد گره های ایمنی زده شده باشند و در صورت نیاز طناب سالم جایگزین شود. گره می تواند جهت ایمنی بیشتر ابزار فرود به روی طناب ایجاد گردد.

عبور از انحراف (Deviation)

کاربران باید بتوانند از یک مسیر انحراف دار به صورت صعود و فرود عبور نمایند.

کاربران باید آگاه باشند که زاویه شکست طناب در انحراف چه میزان فشاری به روی کارگاه ایجاد می کند.

معمولا در هنگام عبور از انحراف هیچ ابزاری از روی هیچکدام از طناب ها جدا نمی شود. در هنگام عبور دقت شود که از آونگ خارج از کنترل جلوگیری نمایید.

یک آونگ کوچک خارج از کنترل یک خطای جزیی منظور می گردد. و در صورتی که موجب آسیب به کاربر یا دیگران و یا ابزار شود بعنوان خطای بزرگ منظور می گردد.

عبور از کارگاه میانی یا ری بلی (Re belay)

کاربران باید بتوانند از مسیر یک کارگاه میانی به صورت رفت و برگشت در هر نوع از انواع ری بی لی عبور نمایند.

در عبور از کارگاه میانی حتما از اتصال ابزار حمایت دم گاوی استفاده شود که از آسیب به ابزارها، و کاربران جلوگیری شود. بنابراین عبور از یک کارگاه میانی بزرگ می تواند مشابه انتقال طناب به طناب باشد.

در عبور از ری بی لی یک آونگ خارج از کنترل کوچک می تواند به عنوان خطای کوچک منظور گردد. با وجود این یک آونگ خارج از کنترل کوچک که موجب آسیب به کاربر یا ابزار گردد به عنوان خطای بزرگ محاسبه می شود.

انتقال طناب به طناب

کاربران باید بتوانند تکنیک جابجایی خود را از دو رشته طناب مجزا به دو رشته طناب مجزای دیگر در هر فاصله و ارتفاعی انجام دهند.

در هنگام انتقال طناب به طناب ممکن است کاربر یا وضعیت صعود داشته باشد یا وضعیت فرود در هنگام انتقال طناب به طناب کاربر باید به روی ابزار فرود باشد و ابزار صعود را به طناب دیگر انتقال دهد. در هنگام انتقال باید به اتصالات چهار نقطه خود توجه داشته باشند و اشتباها ابزاری را بی موقع از طناب جدا نکنند.

کاربران باید توانایی استفاده از گره به عنوان حمایت و یا ابزار دوم back up را در انتقال طناب به طناب داشته باشند.

برای انتقال طناب به طناب تکنیک های مختلفی می تواند وجود داشته باشد که قابل قبول است. اما باید در نظر داشته باشیم که یک آونگ غیر قابل کنترل و یا جدا کردن یکی از اتصالات در زمان نامناسب می تواند به عنوان خطای بزرگ منظور گردد.

عبور از لبه در ارتفاع

کاربران باید بتوانند از لبه سکویی که در ارتفاع می باشد در هنگام صعود و فرود عبور نمایند.

کاربران برای عبور از لبه سکویی ممکن است با زوایای مختلفی رو به رو گردند که باید توانایی عبور در چنین شرایطی را داشته باشند مثل لبه بالکن یک ساختمان یا یک صخره و یا خاکریز. در هنگام عبور توجه به مسائل ایمنی اعم از کشیدگی طناب به صورت عمودی و افقی و ایجاد شوک به کارگاه الزامی است.

استفاده از صندلی های کار (پودیوم)

کاربران باید توانایی استفاده صحیح و نصب مناسب این ابزار را به تجهیزات شخصی خود داشته باشند. این صندلی به عنوان ابزار جلوگیری از سقوط بشمار نمی آید. صرفا جهت راحتی در زمان معلق بودن به صورت طولانی مدت استفاده می شود.

عبور از محافظ طناب

کاربران باید از شیوه عبور و نصب این ابزار را در جایگاه مناسب به روی طناب آگاه باشند. ممکن است محل اتصال محافظ طناب یا به روی سازه باشد یا به صورت معلق روی طناب باشد، در هر صورت محل قرارگیری مناسب آن مهم می باشد.

حرکت کردن در وضعیت معلق (Climbing)

تعریف عمومی:

کاربران باید بتوانند با استفاده از تکنیک های دسترسی با طناب و با استفاده از دم گاوی ها و ابزارهای جلوگیری از سقوط عمل Climbing را انجام دهند. و نقاط اتصال خود را در این شرایط بطور ایمن حفظ نمایند.

Climbing با دم گاوی ها

کاربران در شرایط مختلف عمودی باید بتوانند با استفاده از دم گاوی های خود صعود نمایند و در این راستا تعادل خود را حفظ نموده و دچار آونگ یا سقوط نشوند. و خود را به نقاط ثابت و مطمئن متصل نمایند.

در اجرای این مانور به هیچ وجه دچار اتصال تک نقطه ای نشوند و دائما به دو یا سه نقطه متصل باشند. و برای اجرا از تکنیک های مناسبی استفاده نمایند تا از آسیب به دم گاوی ها و سرخوردگی احتمالی جلوگیری شود. و در زمان اتصال دم گاوی ها ضربه و شوک به کارگاه و نقاط اتصال وارد نشود و کار با تسلط و آرامش انجام شود.

در این تمرین کاربران باید با توانایی بالا اقدام به اجرای Climbing نمایند و از آونگ و ضربه و بر هم خوردگی تعادل جلوگیری کنند. جهت اجرای این مانور باید در جای مناسب و با ایمنی بالا تمرین نموده تا در شرایط سخت به مشکل برخورد نکنند.

Climbing با ابزارهای جلوگیری از سقوط

کاربران باید با استفاده از لنیاردهای جفتی از سازه های مناسب بالا بروند. و در هنگام صعود نقاط مطمئن و مناسب را حفظ کنند. در هنگام اجرای این مانور باید موقعیت گیری مناسبی را بر روی سازه اجرا نمایند.

این تکنیک ها مرتبط با ابزارهای جلوگیری از سقوط می باشد. بعنوان مثال در هنگام استفاده از این ابزارها باید مسافت سقوط و طول ابزار محاسبه شود تا کاربر در هنگام سقوط با زمین یا اجسام دیگر برخورد نکند. جهت اجرای این مانور باید از هارنس یک سره و شوک گیرهای جذب انرژی و تجهیزات استاندارد استفاده کرد. به منظور جلوگیری از سقوط کاربران باید محل اتصال ابزارهای مناسب را صحیح انتخاب کرده و فاصله ایمنی و ارتفاع مناسب را انتخاب نمایند. هارنس مناسب و اندازه بدن مورد استفاده قرار گیرد. تسمه ها و اتصالات آن کنترل شود و ابزارهای جلوگیری از سقوط در جای مناسب وصل شود.

امداد نجات/ سیستم های بالاکشی:

تعریف عمومی:

کاربران باید توانایی اجرای یک مانور نجات را داشته باشند به شکلی که به شخص مصدوم کمترین آسیب دیدگی وارد شود. در هنگام اجرای مانور نجات باید توجه داشته باشیم تا ابزار حمایت در بهترین موقعیت (فاکتور صفر) باشد و از پیج خوردگی طناب ها جلوگیری شود.

در تمامی سناریوهای نجات باید به کمک های اولیه مخصوصا بیماری معلق بودن (تروما) توجه داشت. باید در هنگام برخورد با مصدوم پاهای او را ماساژ داده و اندام های او را حرکت داده حتی در هنگام تمرینات آزمایشی در هنگام عملیات نجات پایین بودن ابزار حمایت، عدم کنترل انتهای طناب فرود و پیچ خوردگی طناب ها در یکدیگر می تواند خطای کوچک یا بزرگ باشد که باعث مردود شدن کاربر در آزمون گردد.

نجات در حالت فرود

کاربران باید بتوانند عملیات نجات در وضعیت فرود را با یک مصدوم انجام دهند. و در این عملیات بتوانند از هر دو روش نجات در حالت فرود استفاده کنند.

الف) از طناب های مجزا استفاده کنند.

ب) از طناب های مصدوم استفاده کنند.

ج) ممکن است روش دسترسی به مصدوم از سمت بالا یا پایین طناب ها باشد.

د) ارزیابی خطر لحاظ شود

ه) جهت ایمنی بیشتر می توانید در هنگام اجرای عملیات نجات، دستیار هم داشته باشید.

ی) جهت جلوگیری از آسیب به مصدوم همه شرایط مناسب را باید از پیش در نظر گرفت و جعبه کمک های اولیه نیز باید در محل موجود باشد.

ز) آگاهی از بیماری تروما و در نظر گرفتن مناسب ترین موقعیت قرارگیری مصدوم

ژ) آگاهی از ترمز و کنترل مناسب طناب فرود در هنگام عملیات نجات الزامی است.

* نجات بهتر است در ارتفاع و فاصله مناسب انجام شود

* از آدمک می توان استفاده کرد.

با تشکر و تقدیم احترام

شرکت هفت خوشه (سهامی خاص)

 

دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع ، آموزش ایمنی کار در ارتفاع ،دوره های آموزش کار در ارتفاع ، آموزش دسترسی با طناب

تلفن تماس : 09128930060

تلفن تماس : 09126801556