تکنیکهای صعود (دسترسی با طناب) ROPE ACCESS

Aid Climbing صعود با استفاده از ابزار کمکی

این تکنیک شامل صعودهایی است که سازه ها عمودی یا هم تراز قرار دارند و نقطه اتصال مناسبی ندارند. اغلب دو پله رکاب یا نردبانهای تسمه ای جهت ایستادن متصل به کارابینهایی که به بلتها یا سایر نقاط کارگاه ها متصل هستند، بکار می روند

یک روش آن جهت حفظ ایمنی، استفاده از یک طناب دینامیکی در حین کار می باشد (به ارتباطات مراجعه کنید) متناوبا و معمولا کاربر تنهاست و فقط از دم گاوی آویزان بوده و از پله رکاب Etrier برای حرکت استفاده می کند .

1- کاربر روی پله رکاب Etrier برای حرکت استفاده می کند

2- لنیاردهای حمایت باید به وسیله یک کارابین مجزا به کارابین کابل خود متصل شوند .

3- پله رکاب Etrier دیگری را به سمت کارابین بالایی بیاورید .

4- به بالا صعود کرده دم گاوی بلند را به کارابین فوقانی متصل کنید .

5- به عمل بالا رفتن/ حرکت کردن تا زمانی که دم گاوی کوتاه به کارابین فوقانی برسد ادامه دهید .

6- عملیات دوباره تکرار شود .

در صورتی که عملیات امداد رسانی را پشتیبانی می کنید، بسیار راحت تر می باشد که طناب ایمنی را از داخل تغییر داده به سمت جلو بکشید تا قبل از اینکه متصل کنید .

گاهی اوقات پله رکابها Etrier جهت بلندتر شدن نردبان به کار می روند .

یک دم گاوی بلند می تواند به هر کدام از پله رکابها به منظور راحتی و ایمنی در صورت مناسب بودن طول آن متصل شود. این امر از جدا شدن پله رکاب Etrier جلوگیری کرده و یک اتصال ایمن را ارائه می دهد. به هر حال اگر نیازمند یک اتصال طولانی هستید، اغلب بهتر آن است که ابتدا پله رکاب Etrier را نصب کرده و در صورت امکان دم گاوی ها را در اطراف برای ایجاد یک سیستم متصل کنیم. به خاطر داشته باشید که کارابین پله رکاب Etrier نباید سفت و بسته باشد اما دم گاوی آن باید کاملا بسته باشد. دقت کنید که کلیه پیچهای کارابین هایی که به هم متصل هستند کاملا بسته باشند .

در تراورسهای افقی یک جفت طناب به کابلهای متصل شده به سازه و در حال حرکت وصل می گردد که مستقیما به کاربر متصل بوده این یک جفت طناب این امکان را می دهد که بعنوان امداد و نجات از آن استفاده شود.

نوع دیگری از Aid Climbing افقی که مرسوم تر است بکار بردن 3 دم گاوی به منظور حفظ 2 نقطه ایمنی مطمئن می باشد. در این روش از 2 دم گاوی بلند و یک دم گاوی کوتاه استفاده می شود. در تراورزهای افقی اتصال دو پله رکاب به هر کدام از دم گاویهای بلند (در دو طرف کاربر)، باعث سهولت در اجرای تکنیک و انتقال راحت تر دم گاوی کوتاه در حرکت می گردد.

می توان جهت سرعت بخشیدن به اجرای فرود و یا نجات یک جفت طناب به دم گاویها متصل کرد.

حمایت کردن Belaying

حمایت یک تکنیک ساده بوده و کاربر سطح 3 به منظور محافظت از سایر کاربران در حین صعود از سازه های ثابت مثل نردبان های عمودی، انجام می دهد.

شخص مورد حمایت در روی سازه بعنوان یک نقطه اصلی اطمینان حاصل می کند و به وسیله دست و پا صعود و فرود را انجام می دهد. در صورت سقوط در آن نقطه حمایت می شود.

سیستم حمایت در مواقع سر خوردن از روی سازه یا سقوط، کاربر را محافظت می کند.

ارتباطات

توانایی برقرار کردن ارتباط مناسب ضروری است. صدا زدنها یا برقراری ارتباط باید آسان، واضح و بدون اشتباه باشد.

صدا زدنهای استاندارد یا سیگنالهای صوتی بصورت زیر استفاده می شوند.

دو مفهوم ارتباطات در تمامی زمانها باید حفظ شوند.

روشهای ارتباطی زیر بمنظور راهنمایی بوده وجامع و فراگیر نمی باشند:

کلامی

بصری

علائم و نشانه های دستی

بانگ ها و اصوات

کشیدن طناب

رادیوی دو طرفه

تلفن همراه (بعنوان آخرین وسیله)

اگر یکی از موارد ارتباط مهیا نباشد کار باید تا زمان ایجاد آن موقعیت به تاخیر بیفتد.

بانگها و اصوات :

آژیر یا صوت طولانی و مداوم امداد/ اورژانس

صوت کوتاه              ایست

دو صوت کوتاه           بالا

سه صوت کوتاه           پایین

این گزینه را به عنوان S.U.D به خاطر بسپارید (ایست، بالا، پایین)

صعود جلوگیری از سقوط (Fall Arrest Climbing):

Fall Arrest تکنیکی است که از لنیاردهای جذب انرژی و هارنس تمام بدن به منظور حرکت در اطراف و حول یک سازه بکار می رود. در صورت سقوط کاربر، تسمه ها از سقوط جلوگیری خواهند کرد. لنیاردهای جذب انرژی از هم باز شده و نیرو را روی نقطه کارگاه و کاربر تا حداکثر 6KN محدود می کنند.

جهت حرکت در اطراف سازه، یک لنیاردها دو قلو یا لنیارد Y شکل برای اطمینان از اتصالات دائم استفاده می شود. در حین عملیات Fall Arrest کاربر فقط به یک نقطه متصل است. دستها و پاهای کاربر نقش اتصالات دوم را بازی می کنند. اگر کاربر نیاز به استراحت یا نشستن را داشته باشد، آنگاه باید از لنیارد یا تسمه موقعیت کاری مثل ابزار گریلون Petzl Grilonاستفاده کند. هرگز به روی لنیاردهای جلوگیری از سقوط Fall Arrest آویزان نشوید.

لنیاردهای جذب انرژی می بایست در بالای کاربر جایی که مقدور باشد و باید به اتصال جناغی یا حلقه پشتی متصل باشند.

با تشکر و تقدیم احترام

شرکت هفت خوشه (سهامی خاص)

تلفن تماس : 09128930060

تلفن تماس : 09126801556