نجات/ سیستمهای بالاکشی (دسترسی با طناب ROPE ACCESS-)

نجات با بکارگیری ابزار مصدوم Snatch Rescue :

قبل از انجام عملیات نجات، ضروری است شخص کاربر خود را به خطر نیاندازد. آسیبهای معلق بودن در نظر گرفته شود و در ضرورت لزوم سرویسهای اورژانسی فراخوانده شده تا به این گونه آسیبها رسیدگی شود.توجه کنید که کدامیک از خدمات اورژانسی مورد نیاز است (در صورت نیاز) و اطلاعات مربوط به آسیبهای مجروح و شرایط آنها (مثلا مدت زمانی معلق بودن) به آنها داده شود .

موقعیت: کاربر، آسیب دیده یا در شرایط بی ثباتی معلق بوده و به امداد از ناحیه فرود توسط ابزار فرود نیاز دارد .

امداد بر روی یک مجموعه از طنابهای جدا انجام می شود. در بسیاری از مواقع شاید مجبور شویم از طناب ایمنی فرود رفته (اگر ابزار پشتیبان مجروح قفل شده باشد آنگاه فرود (down prussinking) معکوس می بایست استفاده کرد) و ابزار حمایت امدادگر باید بر روی طناب کاری مجروم قرار داده شود .

در ارزیابی های IRATA دو طناب جدا استفاده می شود در حالیکه قابلیت انجام عملیات امداد و نجات تنها با استفاده از طناب مجروح مفید بوده و در طول این دوره این امر نشان داده می شود. علاوه بر این امدادگر شاید در زیر مجروح بوده و مجبور به بالا رفتن و رسیدن به بالای مجروح شود

همچنین امکان دارد که به مجروح متصل شویم و از ابزارهای او برای فرود استفاده کنیم قبل از اجرای این عمل کنترل کنید که تجهیزات او آسیب ندیده باشد و درست عمل می کند .

کنترل با دقت برای هر گونه آسیب دیدگی (امداد اولیه):

سیستم گردش گری تنفس هوا مجروح را بلند کرده و درست قرار دادن و نگه داشتن او در این حالت مهم می باشد آسان ترین روش کشیدن قسمت سینه ای هارنس مجروح در جهت ابزار فرود او می باشد. در حین این عمل مواظب باشید مراقبت از مجروح را به یاد داشته باشید .

نکته: مهم است که دو اتصال مجزا را به مجروح در حین عملیات امدادرسانی داشته باشیم .

اطمینان حاصل کنید که هر دو طنابهای امدادگر و مجروح از مسیر کنار گذاشته شده اند قبل از اینکه هر گونه اتصال را برقرار سازید. گیر کردگی طنابهای بین مجروح و امدادگر در صورتی که بعدا بخواهند جدا شود خود می تواند مشکل ساز باشند. از پشت کارابین ابزار فرود امدادگر یک کارابین تکی که آنگاه به اتصال سینه ای مجروح متصل می شود، متصل کنید. این یک نقطه اتصال می باشد. (ممکن است لازم شود برای رسیدن به موقعیت مناسب به آرامی فرود بیایید)

این روش اتصال دو تابع را در بر دارد :

گرفتن وزن مجروح و عمودی نگهداشتن او همزمان اگر یک کارابین کوتاه است از دو کارابین استفاده کنید .

برای دستیابی به دومین نقطه اتصال امدادگر ابزارهای پشتیبان مجروح را از طناب باز کرده و آن را به اتصال حلقه ای D شکل اصلی متصل کنید .

مطمئن شوید ابزارهای پشتیبان امدادگر زیاد بلند نباشد و از طرفی دیگر تحمل وزن دو نفر را شاید به منظور مانورهای اضافی برای آزاد کردن آن داشته باشد .

امدادگر ابزار فرود مجروح را باز کرده و او را بر روی ابزار فرود خود قرار می دهد .

به منظور عملیات امداد ابزار فرود باید اصطکاک اضافی در زیر ابزار فرود داشته باشد تا یک فرود راحت و کنترل شده را داشته باشیم .

امدادگر در حین فرود مجروح را با قلاب کردن پاهایش به دور او محافظت می کند. هنگامی که پای امدادگر به زمین برسد عملیات امداد خاتمه یافته و ابزار فرود را باید قفل کرد .

با باز کردن کارابین روی ابزار فرود به امدادگر اجازه می دهیم که خود را از سیستم آزاد کرده در حالیکه هنوز مجروح را در حالت نیمه عمودی نگه داشته و بدون فشار آوردن به پاها و ایجاد آسیب ناشی از معلق بودن. این عملیات با امدادرسانی توام می باشد.

به یاد داشته باشید هرگز خود را به خطر نیندازید

آسیبهای معلق بودن چه می باشد؟

آسیب معلق بودن موقعیتی می باشد که در آن شخص از هارنس آویزان بوده و حالتی مثل تهوع، عرق سرد، رنگ پریدگی، زنگ زدن گوشها، تاری دید، سرگیجه، حالات غش و از دست دادن هوشیاری و در نهایت مرگ را تجربه می کند این موقعیت خصوصا برای تاثیر گزاری بر شخصی که در هارنس بدون حرکت معلق بوده پیش می آید برای مثال هنگام آسیبهای شدید و یا عدم هوشیاری.

در زمان معلق بودن حرکت خون در نقاط فوقانی بدن مانده و قادر به حرکت به سمت قلب نبوده و باعث افت فشار شده که بسیار خطرناک بوده و منجر به شوک به مغز (و سایر اورگانهای بدن) شده به این دلیل که اکسیژن کافی را به آنها نمی رساند. در موقعیت عادی در روی زمین، باعث غش کردن می شود. در صورتی که شخص افتاده باشد و امدادگر پاهای او را گرفته باشد حرکت دادن پاها به مفید می باشد سرعت به پایین رساندن مجروح در اولویت می باشد.

فاکتورهایی که بر درجه ریسک معلق بودن تاثیرگذار است:

ناهوشیاری

قادر نبودن به تکان دادن پاها برای به حرکت انداختن سیستم گردش خون

شوک ناشی از حادثه

درد: تراز نبودن و راحت نبودن هارنس/ آسیب دیدگی ها

مراحل روانشناسی

کم آبی بدن

فرسودگی

کاهش گلوکوز، اکسیژن خون و افزایش مقدار دی اکسید کربن خون

شخصی با بیماریهای مثل بیماری های تنفسی درگیر باشد

هر گونه حرکت نامناسب شخص با جمع شدگی خون در نقاط فوقانی بدن می تواند موجب مشکلات کشنده قلبی شود (شوک مغز) باید مراقب باشیم که مجروح را قبل از توصیه های پزشکی، از حالت معلق بودن آزاد نکنیم.

با تشکر و تقدیم احترام

شرکت هفت خوشه (سهامی خاص)

 

 

کار در ارتفاع با طناب ، کار در ارتفاع بدون داربست ،کار با طناب ،خدمات کار در ارتفاع ،ایمنی کار در ارتفاع ، آموزش نجات در ارتفاع ، دوره ایمنی کار در ارتفاع ، نکات ایمنی کار در ارتفاع ،

تلفن تماس : 09128930060

تلفن تماس : 09126801556