اتحادیه تجاری دسترسی با طناب صنعتی (IRATA):

سیستم «دسترسی با طناب صنعتی» (INDUSTRIAL ROPE ACCESS) برگرفته از تکنیک های کوهنوردی و غار نوردی می باشد که طی آن با استفاده و طناب ها و تجهیزات مختلف از طریق صعود، فرود و انجام مانورهای مختلف شما می توانید به نقاط مرتفع یا عمیق غیر قابل دسترسی به صورتی ایمن و سریع دسترسی پیدا کنید

ASSOCIATION INDUSTRIAL ROPE ACCESS TRADE

در سال 1978 تامین ایمنی تکنسین هایی که در منطق مرتفع کار می کردند، به عنوان یک نیاز اساسی در شرکت های بزرگ نفتی، مخابراتی، ساختمانی، راه سازی و ... مطرح گردید. در این راستا طی نشستها و جلسات مختلف میان این شرکت ها و کمیسیون قوانین ایمنی و سلامت کاری (HSE) و همچنین تحقیقات بسیار حول محور شناخت منشا خطرات کار در ارتفاع، شیوه های پیشگیری، مدیریت و مقابله با خطرات، تکنیکها و تجهیزات موردنیاز، نیازهای کاری در ارتفاع و رسیدن به هدف «خطر صفر»، روش " کار صنعتی با طناب " به عنوان بهترین روش کاری که علاوه بر تامین ایمنی کامل، کلیه نیازهای کار در ارتفاعات را پوشش می داد، معرفی گردید و ماحصل این تلاش ها منجر به تشکیل یک اتحادیه بین المللی با عنوان "اتحادیه تجاری کار صنعتی را با طناب (RATA)" گردید

همکاری نزدیک بین کارشناسان IRATA, HSE باعث گردید تا IRATA به عنوان مرجع بین المللی اصلی در زمینه آموزش کار صنعتی با طناب و امداد و نجات در ارتفاع، تبیین استانداردها و قوانین مربوطه، بازرسی و ارزیابی شرکتها و ... به طور رسمی آغاز به کار نماید


با تشکر و تقدیم احترام

شرکت هفت خوشه ( سهامی خاص )

مدرک بین المللی ایراتا ،آموزش ایراتا ،هزینه دوره ایراتا ، ایراتا چیست ،ایراتا در ایران ، قیمت دوره ایراتا ، ، قیمت دوره ایراتا ، دوره آموزشی ایراتا ،ایراتا ،

تلفن تماس : 09128930060

تلفن تماس : 09126801556